بهادر عبدی به صنعت نفت آبادان پیوست

دی اسپورت :هافبک پیکان به جمع نفتی های آبادان پیوستبه گزارش "دی اسپورت " ،بهادر عبدی بازیکن نیم فصل اول تیم پیکان با عقد قرادادی با باشگاه صنعت نفت آبادان به این تیم ملحق شد